Knez Pavle - Porodični album - Izgnanstvo

KNEZ PAVLE

Porodični album

IZGNANSTVO


Crtež kneginje Jelisavete


Crtež kneginje Jelisavete


Lice


Naličje

Razglednica kneza Pavla upućena kneginji Jelisaveti (1943)



Pismo kneginje Jelisavete



Sedmogodišnja kneginja
Jelisaveta čestita rođendan
kneginji Olgi (1943)



Strana 1


Strana 2


Strana 3


Strana 4

Devetogodišnja kneginja Jelisaveta čestita rođendan knezu Pavlu (1945)


Johanesburg, 1946


Fiezole, 1960


















Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.